ก่อนอื่นต้องขออภัยทุกท่านที่มีการย้ายการใช้งานจากการสอนเว็บไซด์ UDEMY ไปเป็น Teachable ซึ่งก็คือเว็บไซด์นี้แทนครับ เหตุ มันเกิดจากที่ UDEMY มีการเปลี่ยน Policy การกำหนดราคา Course ทั้งหมดที่อยู่บน UDEMY เอง จากที่ราคา 0 - 300$ กลายเป็น เหลือเพียงแค่ 0 - 50$ เท่านั้น และ Course...

READ MORE